O.M.K. building, s.r.o. 

Kontaktné informácie

O.M.K. building, s.r.o.

Záblatská 302 / 83
911 06 Trenčín

IČO: 43 948 219
DIČ: SK2022525681

Kontaktná osoba: Martin Kotras
Tel.: 0905 254 936
e-mail: info@omkbuilding.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19674/R.